Jakość

Firma Dolmeb przywiązuje niezwykłą wagę do jakości produkowanych mebli.

Dzięki takiemu podejściu każdy nowy projekt, przed wprowadzeniem go do produkcji, przechodzi wieloetapowy cykl weryfikacji wymogów bezpieczeństwa oraz walorów funkcjonalnych i estetycznych. Po wykonaniu partii próbnej wyroby wysyłane są do zewnętrznych, certyfikowanych laboratoriów (lista poniżej), w celu weryfikacji spełnienia wymaganych parametrów. Ponieważ znaczna część produkowanych przez nas mebli to meble dziecięce produkowane na cały świat posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących norm bezpieczeństwa najbardziej rygorystycznych standardów.

W trakcie procesu produkcji - dzięki zdefiniowanym procedurom - kontrolujemy parametry jakości materiałów i procesów, począwszy od kontroli dostaw poprzez obróbkę mechaniczną i lakierowanie aż do kontroli wyrobu gotowego.

Posiadamy wewnętrzne laboratorium, w którym wykonujemy testy weryfikujące spełnienie założonych parametrów wytrzymałościowych oraz odporność powierzchni lakierowanych naszych wyrobów.

Całość procesów zdefiniowanych w przedsiębiorstwie określa Księga Jakości i Zarządzania Środowiskowego, a nad realizacją jej postanowień czuwa Pełnomocnik
ds. Zapewnienia Jakości powołany przez Zarząd Spółki.


     


Lista laboratoriów i przeprowadzone testy:

  • INTERTEK Hong Kong CN – zawartość ołowiu w lakierach i płytach, zawartość wolnych monomerów w lakierach UV

  • INTERTEK UK – Zawartość Ftalanów w powłokach i pokryciach mebli

  • WKI Braunschweig DE – Wielkość emisji substancji szkodliwych, wielkość migracji metali ciężkichi

  • TUV Rheinland DE - Testy mechaniczne

  • ITD Poznań PL - Testy odporności powierzchni nia do produkcji płyty komórkowej


DO GÓRY